Družinsko podjetje BAGI ima dolgoletno tradicijo na področju računovodstva, knjigovodstva, davkov, svetovanja in podobnih storitev. Od ustanovitve leta 1994 dalje podjetje gradi svoje ime na strokovnosti, poštenosti in zaupanju svojih strank, kar mlajša generacija, ki počasi prevzema odgovornost za družinsko podjetje le še nadgrajuje z dodatnim znanjem, energijo in odločnostjo razvoja ter odličnosti poslovanja.

Osebna izkaznica

BAGI, računovodske in knjigovodske storitve,
Ožbej Bagi s.p.
Begunje na Gorenjskem 19,
4275 Begunje na Gorenjskem
ID za DDV: SI32527535

Kontakt

GSM: 031-721-482
GSM: 031-721-409
GSM: 051-436-503
E- MAIL: racunovodstvo@bagi.si
NASLOV: Begunje na Gorenjskem 19,
4275 Begunje na Gorenjskem

Uradne ure

PON- ČET: 8h do 15h.
PET: od 8h do 13h.

Zavedamo se, da stranke zaradi značilnosti posla, ki ga opravljajo ali drugih poslovnih situacij včasih potrebujejo našo pomoč tudi izven uradnih ur. V teh primerih smo našim strankam na voljo v skladu z individualnim dogovorom.

Zakaj izbrati nas?

Naše podjetje nosi družinsko ime s čimer želimo poudariti našo resnost, upravičenost zaupanja v naše delo ter poslovanje s ciljem dolgoročnega zadovoljstva naših strank.

Z nami bodo vaše sanje in cilji dostopnejši. Postanite boljši, najboljši!

Reference

Poslujemo z več kot 70 poslovnimi partnerji, ki nam zaupajo in verjamejo v to, kar počnemo.

Storitve

Zavedamo se, da je glavno merilo naše uspešnosti vaše zadovoljstvo z našim delom in vaš uspeh.
Računovodske storitve

Računovodske storitve

- Vodenje glavne knjige,
- Vodenje davčnih evidenc,
- Obračun davka na dodano vrednost,
- Vodenje blagajne,
- Knjiženje maloprodaje,
- Vodenje plačilnega prometa,
- Izpisi odprtih postavk,
- Obračun obresti,
- Obračun plač, plačil po podjemnih pogodbah in avtorskih honorarjev,
- Obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
- Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
- Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
- Izdelava poročil za Banko Slovenije
- Izdelava medletnih bilanc,
- Izdelava zaključnega računa,
- Izdelava statistike finančnih računov,
- Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, potrebnih poroštev,
- Izdelava predlogov za racionalizacijo vašega poslovanja povezanega z računovodstvom,
- Druge računovodske storitve v skladu s potrebami naših strank

Storitve svetovanja

Storitve svetovanja

Zagotavljamo strokovno in v praksi uporabno svetovanje na področju računovodstva in knjigovodstva s ciljem, da optimizirate poslovanje in dosežete večjo dobičkonosnost. Z optimizacijo davkov in sredstev se npr. lahko doseže boljša ekonomičnost in likvidnost, kar prinaša boljšo boniteto poslovanja in ugodnejši cash flow.

Ostale storitve

Ostale storitve

Z bogatimi izkušnjami vam bomo na vašo željo nudili storitve in svetovanje na področju izterjave dolgov (možnosti izterjave, opomini dolžnikom,…) in kadrovskem področju (prijava in odjava zaposlenih, priprava pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb, …). V primeru zahtevnejših zadev, ki terjajo poglobljeno pravno ali drugo znanje, pa vas bomo prijazno napotili na ustrezne strokovnjake (odvetnike, notarje, revizorje ipd.), s katerimi uspešno sodelujemo.

Zadnje novice

Veliko pozornost pri našem delu namenimo tudi rednemu spremljanju novosti v relevantni zakonodaji in praksi. Zavedamo se, da lahko le na takšen način našim strankam trajno zagotavljamo kvaliteto naših storitev in poslovno učinkovito svetovanje.

Kontakt

Zavedamo se, da stranke zaradi značilnosti posla, ki ga opravljajo ali drugih poslovnih situacij včasih potrebujejo našo pomoč tudi izven uradnih ur. V teh primerih smo našim strankam na voljo v skladu z individualnim dogovorom.

Obiščite nas v pisarni

Begunje na Gorenjskem 19, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija

Kontaktirajte nas

Ožbej Bagi , 031-721-482,  031-721-409, 051-436-503 racunovodstvo@bagi.si

Kontaktirajte nas