Dne 29.11.2011 je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), ki prinaša zelo stroge omejitve za zgoraj naštete osebe, če so člani poslovodstva ali organov nadzora gospodarskih družb, nad katerimi je bil začet insolvenčni postopek.

Omejitve veljajo tudi za tiste osebe, ki so bile v funkciji poslovodne osebe ali nadzornega organa v družbah, kjer je bil začet insolvenčni postopek, in sicer če so bile v tej funkciji kadarkoli v zadnjih dveh letih pred začetkom insolvenčnega postopka, prav tako omejitve veljajo za podjetnike.

Te  osebe namreč ne morejo biti ustanovitelji, družbeniki, člani poslovodstva ali člani organa nadzora družbe, razen če jim to dovoli sodišče v nepravdnem postopku, v katerem dokažejo, da so ravnali s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Omejitev velja še 10 let po končanju insolvenčnega postopka.

Ustanovitelji družbe ne morejo biti ter družbeniki ne morejo postati tudi tisti, ki so bili pravnomočno obsojeni na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost ter osebe, nad katerimi je bila s pravnomočno sodbo ugotovljena odgovornost zaradi spregleda pravne osebnosti.

Kategorije: Novice