Izplačila z gotovino so med drugim omejena z Zakonom o davčnem postopku ter Pravilnikom o izvajanju zakona o davčnem postopku.

Ker se je slednji spremenil, od 27.12.2011 dalje velja:

Ni več dovoljeno  gotovinsko izplačevanje plače, regresa za letni dopust, povračil stroškov prehrane, prevoza in drugih povračil stroškov v zvezi z delom ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja iz 37. člena ZDoh-2 (v gotovini se smejo izplačevati zgolj še dohodki na podlagi udeležbe v dobičku, prejeti iz delovnega razmerja);

Dividende se smejo izplačevati gotovinsko le, če ne presegajo 50 evrov (doslej 125 evrov);

Plačila za kmetijske pridelke, gozdne plodove, izdelke domače in umetnostne obrti se smejo izplačevati gotovinsko le, če ne presegajo 50 evrov (doslej 125 evrov).

Dobave blaga in storitev se po novem smejo plačevati gotovinsko le še v primerih, če posamično plačilo ne presega 50 evrov (doslej 420 evrov).

Praktična pojasnila:

Obračunov potnih stroškov zaposlenim po novem ne bomo več mogli izplačevati preko blagajne;

V društvih je izplačevanje potnih stroškov na podlagi 107. člena zakona o dohodnini za nepridobitno dejavnost društva še vedno dovoljeno v gotovini;

Plačila hotelskih računov, ki bodo predmet povračila stroškov po potnem obračunu in glasijo na ime fizične osebe, ki je prenočevala, se lahko še dalje plačujejo v gotovini, enako računi za taxi in podobno, četudi bi znesek presegal 50 evrov;

Plačila gostinskih uslug in drugih stroškov službenih poti v tujini, nabave materiala in drugih storitev v tujini za gotovino, menimo, da je dovoljeno v gotovini.

Kategorije: Novice