Novosti pri gotovinskem plačevanju od 27.12.2011 dalje

Izplačila z gotovino so med drugim omejena z Zakonom o davčnem postopku ter Pravilnikom o izvajanju zakona o davčnem postopku. Ker se je slednji spremenil, od 27.12.2011 dalje velja: Ni več dovoljeno  gotovinsko izplačevanje plače, regresa za letni dopust, povračil stroškov prehrane, prevoza in drugih povračil stroškov v zvezi z delom Preberi več…

Ustanovitelji, poslovodje, družbeniki, nadzorniki pozor

Dne 29.11.2011 je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), ki prinaša zelo stroge omejitve za zgoraj naštete osebe, če so člani poslovodstva ali organov nadzora gospodarskih družb, nad katerimi je bil začet insolvenčni postopek. Omejitve veljajo tudi za tiste osebe, ki so bile v funkciji poslovodne osebe ali nadzornega organa v družbah, Preberi več…

PODROČJE DDV IN OSTALE NOVOSTI PO 20.10.2011

Z  20. oktobrom 2011 stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve zakona o DDV, ki so bile objavljene v Ur.l. RS št. 78/2011. Ključni sta dve novosti: 1. Izstavljanje dobropisov Za popravke davčne osnove (npr. zaradi naknadnega popusta, reklamacije, vračila blaga in podobno) izstavimo dobropis. Doslej je veljalo, da smo si obračunani DDV Preberi več…